06 47 50 27 44

Diensten@keyzorg.info

Wie is KeyZorg

Wie ben ik

Mijn naam is Ayten Yalcin en bij mij schijnt altijd de zon. Ik heb een positieve houding, inlevingsvermogen en ik beschik over een flinke dosis aan humor. In mijn werk als gedreven enthousiaste zorgprofessional vind ik het belangrijk dat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. Dit wordt gewaardeerd door collega’s en zeker ook door cliënten. Als ik een glimlach op iemands gezicht zie aan het eind van mijn werkdag, dan is mijn dag geslaagd en kan ik met een voldaan gevoel naar huis.

Ik ben 48 jaar en ben nu ruim 20 jaar werkzaam in zorg en welzijnsland. De laatste jaren ben ik als zzp er werkzaam door heel het land, bij verschillende organisaties en met verschillende doelgroepen. Ik heb veel gezien, gehoord en geleerd wat betreft het uitvoerende op de werkvloer en ik leer nog steeds! Werken op verschillende plekken en met diverse doelgroepen heeft mij verder ontwikkeld als professional en als persoon.

Ik heb verschillende opleidingen afgerond en kon daarom verschillende beroepen uitoefenen. Mijn zorg gerelateerde diploma is Sociaal Pedagogische Hulpverlener. Tussendoor heb ik mijn bevoegdheid tot het geven van de Nederlandste taal als 2etaal behaald en twee jaar gewerkt als docent voor anderstaligen. Erg leuk om te doen maar ik ben in hart en nieren een hulpverlener dus ben ik weer terug in de zorg gegaan.  Ik houd van uitdagingen en heb mij verdiept in verschillende culturen en ook interculturele communicatie workshops gegeven bij verschillende zorginstellingen.


Hulpverlener

Ik ben van origine een heel kleurrijk persoon en bekijk alles vanuit verschillende invalshoeken. Dit maakt het ook dat ik positief ben en geen vooroordeel heb over de ander. Ik werk al ruim 11 jaar als zzp’ er en kan dit ook omdat ik makkelijk contact leg, flexibel ben en heb geen blad voor mijn mond en durf de ander op een professionele manier te confronteren wanneer dit nodig is. Van anderen krijg ik nog altijd terug dat ze mij positief en laagdrempelig vinden en vooral dat ik ze altijd aan het denken kan zetten. Ik kan dit omdat ik altijd denk vanuit mogelijkheden en NIET vanuit beperkingen. Dit is een sterke eigenschap van mij als professionele hulpverlener.

De Gemeentes willen dat hun inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en thuis blijven wonen. Er zijn kwetsbare groepen voor wie dit lastig kan zijn vanwege hun psychische, lichamelijke, leeftijd, afkomst en of combinatie hiervan. Ik wil deze groep mensen ondersteunen om zo volledig mogelijke zelfredzaam te zijn. Om dit te realiseren maak ik gebruik van mijn kennis, ervaringen en mijn culturele achtergrond.

Als tweede generatie Turkse Nederlander kan er gebruik gemaakt worden van de Turkse taal en kennis van cultuur tijdens de begeleiding. Uitgangspunt van de begeleiding is om deze zo passend mogelijk te  maken. De talenten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de individu staat centraal NIET de problematiek. Wanneer je doorvraagt naar de behoeften en of wensen van de inwoners kom je tot de kern en kun je hier verder op doorborduren.

Het is belangrijk om samen met de inwoner te onderzoeken hoe zijn of haar netwerk eruit ziet. Hierna kun je tijdens je begeleiding passende algemene voorzieningen in de wijk maximaal inzetten om te voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de inwoner.

Als ambulante begeleider maak ik gebruik van de digitale kaart van de stad waar de inwoner woont. Vanuit de aanwezige voorzieningen in de stad maak ik gebruik wat cliënt nodig heeft. Indien nodig wordt er een sociale netwerkkaart gemaakt voor de inwoner zodat er contact gelegd kan worden met desbetreffende personen en of voorzieningen waar behoefte aan is. Hiermee vergroot je de mogelijkheden voor de cliënt. Uiteindelijke doel is dat de inwoner zelfredzaam wordt en kan blijven.

Dat wat ze zelf kunnen, zeker zelf laten doen en niet uit handen nemen.